ผู้ให้บริการเดินรถ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”)

1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจเดินรถไฟฟ้าโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพตามสัญญาสัมปทานโดยมีรายได้หลักจากการจัดเก็บค่าโดยสาร นอกจากนี้ บีทีเอสซี ยังมีรายได้จากการโฆษณา และการให้เช่าพื้นที่ร้านค้า

เลขทะเบียนบริษัท
0107539000243
เว็บไซต์
www.bts.co.th
โทรศัพท์
0 2617-7300
โทรสาร
0 2617-7133