ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 10 มกราคม 2563 ถึง 03 เมษายน 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09 มีนาคม 2563 ถึง 20 มีนาคม 2563 )
8.45 8.45 6.35 7.70 54,098,000 393,737,275
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 07 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 06 มีนาคม 2563 )
9.87 9.92 8.50 8.55 78,162,708 715,087,005
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 เมษายน 2563 7.20 7.30 7.10 7.10 2,111,400 15,092,350
02 เมษายน 2563 7.35 7.40 7.05 7.10 6,939,800 49,487,050
01 เมษายน 2563 8.00 8.05 7.45 7.50 6,761,200 51,275,220
31 มีนาคม 2563 7.35 8.20 7.35 8.15 66,932,800 535,434,415
30 มีนาคม 2563 7.15 7.40 7.15 7.35 14,008,500 101,553,855
27 มีนาคม 2563 7.10 7.30 7.00 7.30 11,140,900 79,532,885
26 มีนาคม 2563 7.05 7.15 6.95 7.05 6,850,500 48,338,395
25 มีนาคม 2563 7.00 7.10 6.95 7.05 4,906,300 34,434,445
24 มีนาคม 2563 7.00 7.05 6.85 7.00 2,643,100 18,342,210
23 มีนาคม 2563 6.90 7.10 6.85 7.00 5,362,800 37,226,295
20 มีนาคม 2563 6.90 7.70 6.85 7.70 4,382,600 31,597,480
19 มีนาคม 2563 6.80 6.90 6.50 6.85 3,976,600 26,550,210
18 มีนาคม 2563 6.90 6.95 6.70 6.85 11,673,000 79,036,155
17 มีนาคม 2563 7.00 7.10 6.70 6.85 4,277,400 29,848,000
16 มีนาคม 2563 7.00 7.25 6.95 7.05 3,326,300 23,645,900
13 มีนาคม 2563 6.55 7.30 6.35 7.30 4,928,300 34,168,735
12 มีนาคม 2563 7.70 7.75 7.10 7.25 6,003,400 43,870,085
11 มีนาคม 2563 8.00 8.00 7.90 7.90 3,343,900 26,467,140
10 มีนาคม 2563 8.05 8.10 8.00 8.00 5,009,100 40,215,890
09 มีนาคม 2563 8.45 8.45 8.00 8.05 7,177,400 58,337,680
06 มีนาคม 2563 8.60 8.60 8.50 8.55 3,119,900 26,719,060
05 มีนาคม 2563 8.60 8.65 8.55 8.65 18,453,600 158,722,335
04 มีนาคม 2563 8.60 8.65 8.50 8.55 4,903,300 42,005,345
03 มีนาคม 2563 8.55 8.65 8.55 8.60 4,573,900 39,326,385
02 มีนาคม 2563 8.80 8.85 8.50 8.55 3,527,200 30,541,210
28 กุมภาพันธ์ 2563 9.10 9.10 8.80 8.85 5,040,500 44,932,995
27 กุมภาพันธ์ 2563 9.30 9.30 9.10 9.20 3,852,100 35,485,785
26 กุมภาพันธ์ 2563 9.55 9.60 9.20 9.30 6,701,900 62,492,330
25 กุมภาพันธ์ 2563 9.77 9.77 9.57 9.77 3,977,299 38,583,455
24 กุมภาพันธ์ 2563 9.82 9.87 9.77 9.77 3,372,199 33,045,805
21 กุมภาพันธ์ 2563 9.82 9.87 9.82 9.87 939,961 9,256,130
20 กุมภาพันธ์ 2563 9.82 9.87 9.82 9.87 828,876 8,147,815
19 กุมภาพันธ์ 2563 9.87 9.87 9.82 9.82 3,187,559 31,366,995
18 กุมภาพันธ์ 2563 9.87 9.87 9.82 9.87 3,859,891 38,080,195
17 กุมภาพันธ์ 2563 9.87 9.92 9.82 9.87 3,678,964 36,282,130
14 กุมภาพันธ์ 2563 9.82 9.87 9.82 9.82 1,928,691 19,014,190
13 กุมภาพันธ์ 2563 9.87 9.87 9.82 9.82 328,239 3,230,545
12 กุมภาพันธ์ 2563 9.77 9.87 9.77 9.87 2,879,590 28,367,475
11 กุมภาพันธ์ 2563 9.87 9.87 9.77 9.77 2,299,578 22,505,775
07 กุมภาพันธ์ 2563 9.87 9.87 9.82 9.87 709,461 6,981,050
06 กุมภาพันธ์ 2563 9.87 9.87 9.82 9.87 3,124,239 30,822,295
05 กุมภาพันธ์ 2563 9.87 9.87 9.82 9.87 1,485,253 14,628,990
04 กุมภาพันธ์ 2563 9.72 9.87 9.72 9.87 1,249,435 12,262,175
03 กุมภาพันธ์ 2563 9.97 9.97 9.77 9.77 4,852,335 47,947,785
31 มกราคม 2563 10.16 10.16 10.06 10.06 1,952,775 19,697,250
30 มกราคม 2563 9.97 10.16 9.97 10.16 4,814,604 48,504,270
29 มกราคม 2563 9.92 9.97 9.87 9.97 1,072,019 10,635,375
28 มกราคม 2563 9.92 9.97 9.87 9.97 2,067,071 20,472,545
27 มกราคม 2563 9.92 9.97 9.92 9.92 916,480 9,097,685
24 มกราคม 2563 9.92 9.97 9.92 9.92 628,781 6,241,835
23 มกราคม 2563 9.92 9.97 9.92 9.92 831,786 8,248,005
22 มกราคม 2563 9.92 9.97 9.92 9.97 825,062 8,202,070
21 มกราคม 2563 9.92 9.97 9.92 9.92 1,446,117 14,344,035
20 มกราคม 2563 10.06 10.06 9.92 9.92 2,373,133 23,646,980
17 มกราคม 2563 9.97 10.06 9.92 10.06 2,512,718 25,026,655
16 มกราคม 2563 9.97 10.06 9.92 9.97 2,077,307 20,701,545
15 มกราคม 2563 10.06 10.06 9.97 9.97 250,168 2,503,710
14 มกราคม 2563 10.06 10.06 9.97 9.97 572,787 5,714,960
13 มกราคม 2563 10.06 10.06 9.97 10.06 1,011,509 10,179,610
10 มกราคม 2563 9.97 10.06 9.97 10.06 252,677 2,535,270

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น