ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 04 ธันวาคม 2563 ถึง 08 มีนาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 05 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 )
4.84 5.12 4.82 4.87 65,631,580 324,640,139
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 08 มกราคม 2564 ถึง 04 กุมภาพันธ์ 2564 )
5.07 5.12 4.80 4.84 87,056,861 425,649,570
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 มีนาคม 2564 5.20 5.20 5.10 5.10 8,009,400 41,236,545
05 มีนาคม 2564 5.00 5.20 5.00 5.10 8,356,200 42,719,265
04 มีนาคม 2564 4.92 5.00 4.90 5.00 5,896,400 29,181,256
03 มีนาคม 2564 4.90 4.94 4.88 4.90 11,142,300 54,756,910
02 มีนาคม 2564 4.90 4.92 4.88 4.90 1,977,300 9,683,622
01 มีนาคม 2564 4.92 4.92 4.88 4.90 2,467,400 12,103,244
25 กุมภาพันธ์ 2564 4.90 4.92 4.88 4.92 2,470,500 12,121,110
24 กุมภาพันธ์ 2564 4.92 4.94 4.90 4.90 3,619,200 17,765,050
23 กุมภาพันธ์ 2564 4.86 4.87 4.84 4.86 3,549,391 17,248,334
22 กุมภาพันธ์ 2564 4.87 4.92 4.86 4.87 2,663,454 12,942,284
19 กุมภาพันธ์ 2564 4.92 4.92 4.84 4.87 6,535,955 31,903,717
18 กุมภาพันธ์ 2564 4.97 4.97 4.87 4.87 6,696,587 32,899,575
17 กุมภาพันธ์ 2564 4.97 4.97 4.92 4.92 4,102,781 20,320,955
16 กุมภาพันธ์ 2564 4.97 4.97 4.87 4.92 4,347,525 21,449,265
15 กุมภาพันธ์ 2564 5.02 5.02 4.92 4.97 3,423,122 16,977,330
11 กุมภาพันธ์ 2564 4.97 5.02 4.86 5.02 7,935,074 39,006,752
10 กุมภาพันธ์ 2564 4.97 5.02 4.87 5.02 7,634,325 37,652,155
09 กุมภาพันธ์ 2564 5.07 5.07 4.87 5.02 11,861,324 59,068,765
08 กุมภาพันธ์ 2564 5.02 5.12 4.97 5.07 9,189,562 46,383,895
05 กุมภาพันธ์ 2564 4.84 4.97 4.82 4.97 3,905,325 18,977,730
04 กุมภาพันธ์ 2564 4.84 4.84 4.82 4.84 1,100,934 5,313,664
03 กุมภาพันธ์ 2564 4.84 4.84 4.82 4.84 1,962,253 9,465,278
02 กุมภาพันธ์ 2564 4.84 4.84 4.82 4.82 1,474,203 7,106,628
01 กุมภาพันธ์ 2564 4.86 4.86 4.82 4.84 2,181,661 10,546,406
29 มกราคม 2564 4.86 4.86 4.84 4.86 3,043,288 14,723,872
28 มกราคม 2564 4.87 4.87 4.84 4.84 2,502,719 12,135,626
27 มกราคม 2564 4.92 4.92 4.86 4.87 5,593,909 27,284,155
26 มกราคม 2564 5.02 5.02 4.92 4.92 2,629,809 13,053,480
25 มกราคม 2564 4.87 5.12 4.87 5.02 9,125,760 45,737,850
22 มกราคม 2564 4.84 4.87 4.84 4.87 4,849,115 23,563,404
21 มกราคม 2564 4.84 4.86 4.84 4.86 2,020,311 9,797,300
20 มกราคม 2564 4.86 4.86 4.82 4.86 1,738,743 8,410,228
19 มกราคม 2564 4.82 4.87 4.82 4.86 3,218,588 15,580,574
18 มกราคม 2564 4.84 4.86 4.80 4.80 3,243,821 15,631,912
15 มกราคม 2564 4.86 4.87 4.80 4.84 9,823,165 47,542,056
14 มกราคม 2564 4.86 4.86 4.82 4.86 4,277,158 20,655,198
13 มกราคม 2564 4.87 4.92 4.84 4.86 7,284,237 35,452,015
12 มกราคม 2564 4.92 4.97 4.86 4.87 7,870,554 38,427,039
11 มกราคม 2564 4.97 4.97 4.87 4.92 7,280,647 35,943,640
08 มกราคม 2564 5.07 5.07 4.97 4.97 5,835,986 29,279,245
07 มกราคม 2564 5.07 5.17 4.97 5.07 9,200,435 46,488,845
06 มกราคม 2564 5.22 5.22 5.07 5.07 4,703,766 24,137,920
05 มกราคม 2564 5.22 5.26 5.17 5.17 1,656,991 8,609,205
04 มกราคม 2564 5.22 5.22 5.12 5.22 1,476,152 7,646,395
30 ธันวาคม 2563 5.26 5.36 5.26 5.26 1,451,944 7,704,745
29 ธันวาคม 2563 5.31 5.36 5.26 5.26 1,265,464 6,729,900
28 ธันวาคม 2563 5.31 5.36 5.31 5.31 842,446 4,494,420
25 ธันวาคม 2563 5.31 5.36 5.31 5.31 909,632 4,845,900
24 ธันวาคม 2563 5.26 5.31 5.22 5.31 612,986 3,244,275
23 ธันวาคม 2563 5.31 5.36 5.26 5.26 2,463,433 13,062,400
22 ธันวาคม 2563 5.26 5.36 5.17 5.36 4,078,984 21,382,775
21 ธันวาคม 2563 5.36 5.41 5.22 5.26 7,264,440 38,375,890
18 ธันวาคม 2563 5.70 5.70 5.56 5.61 2,780,799 15,686,555
17 ธันวาคม 2563 5.61 5.70 5.56 5.65 2,340,959 13,188,825
16 ธันวาคม 2563 5.51 5.61 5.51 5.61 1,080,316 5,995,800
15 ธันวาคม 2563 5.56 5.56 5.46 5.51 2,625,399 14,483,565
14 ธันวาคม 2563 5.70 5.70 5.56 5.56 2,832,087 15,899,880
09 ธันวาคม 2563 5.70 5.75 5.65 5.70 3,660,787 20,873,345
08 ธันวาคม 2563 5.65 5.70 5.61 5.65 2,328,240 13,179,290
04 ธันวาคม 2563 5.65 5.70 5.61 5.65 1,632,681 9,235,290

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น