ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 30 เมษายน 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 14 กรกฎาคม 2564 )
4.98 5.00 4.52 4.64 67,535,000 324,253,614
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 02 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 )
4.95 5.10 4.93 4.98 90,729,305 452,517,797
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 กรกฎาคม 2564 4.56 4.56 4.46 4.48 2,928,200 13,174,004
29 กรกฎาคม 2564 4.58 4.60 4.54 4.56 1,577,900 7,205,414
27 กรกฎาคม 2564 4.60 4.60 4.56 4.60 791,000 3,629,172
23 กรกฎาคม 2564 4.58 4.60 4.56 4.60 1,028,500 4,715,076
22 กรกฎาคม 2564 4.56 4.60 4.56 4.58 828,900 3,789,874
21 กรกฎาคม 2564 4.60 4.62 4.54 4.58 1,594,200 7,286,316
20 กรกฎาคม 2564 4.62 4.64 4.58 4.62 1,473,100 6,784,498
19 กรกฎาคม 2564 4.60 4.64 4.54 4.64 1,043,800 4,795,150
16 กรกฎาคม 2564 4.70 4.74 4.70 4.70 777,400 3,667,330
15 กรกฎาคม 2564 4.68 4.72 4.66 4.70 4,857,000 22,783,494
14 กรกฎาคม 2564 4.62 4.68 4.62 4.64 2,164,800 10,073,948
13 กรกฎาคม 2564 4.62 4.68 4.52 4.62 10,548,700 48,638,606
12 กรกฎาคม 2564 4.72 4.74 4.62 4.64 10,954,100 51,018,598
09 กรกฎาคม 2564 4.80 4.80 4.72 4.74 9,073,400 43,171,194
08 กรกฎาคม 2564 4.92 4.92 4.80 4.84 9,750,800 47,333,906
07 กรกฎาคม 2564 4.94 4.94 4.90 4.92 4,280,200 21,088,984
06 กรกฎาคม 2564 4.94 4.96 4.92 4.94 4,315,000 21,296,802
05 กรกฎาคม 2564 4.98 4.98 4.92 4.94 8,802,500 43,542,174
02 กรกฎาคม 2564 4.98 4.98 4.96 4.98 2,081,300 10,351,402
01 กรกฎาคม 2564 4.98 5.00 4.96 5.00 5,564,200 27,738,000
30 มิถุนายน 2564 5.00 5.05 4.98 4.98 6,019,300 30,069,522
29 มิถุนายน 2564 4.98 5.05 4.98 5.00 5,077,200 25,415,260
28 มิถุนายน 2564 4.96 4.98 4.94 4.98 3,902,100 19,367,064
25 มิถุนายน 2564 4.96 5.00 4.96 4.96 4,375,300 21,778,810
24 มิถุนายน 2564 4.98 5.00 4.96 4.96 10,530,900 52,399,176
23 มิถุนายน 2564 5.00 5.00 4.98 4.98 1,874,800 9,353,284
22 มิถุนายน 2564 5.00 5.00 4.98 4.98 10,230,700 51,060,168
21 มิถุนายน 2564 5.00 5.05 5.00 5.00 3,032,700 15,203,075
18 มิถุนายน 2564 4.98 5.10 4.98 5.00 6,337,000 31,816,639
17 มิถุนายน 2564 4.98 5.00 4.98 4.98 4,537,400 22,631,516
16 มิถุนายน 2564 4.98 5.00 4.98 4.98 2,708,300 13,517,734
15 มิถุนายน 2564 5.00 5.05 4.98 5.00 3,496,200 17,475,009
14 มิถุนายน 2564 5.00 5.05 4.98 5.00 2,005,000 10,036,594
11 มิถุนายน 2564 5.00 5.05 4.98 4.98 3,293,200 16,455,538
10 มิถุนายน 2564 5.00 5.10 4.98 4.98 5,655,600 28,345,220
09 มิถุนายน 2564 4.95 5.00 4.95 4.95 1,979,499 9,820,800
08 มิถุนายน 2564 4.95 5.00 4.93 4.95 3,245,809 16,070,726
07 มิถุนายน 2564 4.95 5.00 4.93 4.95 3,774,591 18,663,257
04 มิถุนายน 2564 5.00 5.00 4.95 4.95 4,667,239 23,159,805
02 มิถุนายน 2564 4.95 5.05 4.95 5.00 3,986,467 19,878,600
01 มิถุนายน 2564 4.95 5.00 4.93 4.95 6,296,405 31,157,798
31 พฤษภาคม 2564 4.91 4.95 4.89 4.95 3,745,910 18,426,710
28 พฤษภาคม 2564 4.85 4.89 4.85 4.89 10,811,755 52,672,026
27 พฤษภาคม 2564 4.81 4.87 4.81 4.83 2,698,041 13,040,212
25 พฤษภาคม 2564 4.81 4.83 4.79 4.81 1,786,609 8,587,804
24 พฤษภาคม 2564 4.83 4.85 4.79 4.81 7,455,565 35,877,720
21 พฤษภาคม 2564 4.87 4.87 4.83 4.83 5,711,068 27,684,480
20 พฤษภาคม 2564 4.87 4.87 4.85 4.87 4,243,587 20,663,428
19 พฤษภาคม 2564 4.89 4.91 4.87 4.89 1,033,731 5,052,068
18 พฤษภาคม 2564 4.91 4.93 4.87 4.89 3,050,192 14,944,130
17 พฤษภาคม 2564 4.93 4.95 4.89 4.91 3,491,719 17,167,416
14 พฤษภาคม 2564 4.95 4.95 4.93 4.95 2,639,669 13,030,164
13 พฤษภาคม 2564 5.00 5.05 4.93 4.95 5,653,605 28,023,234
12 พฤษภาคม 2564 5.05 5.05 4.95 5.00 4,910,119 24,603,935
11 พฤษภาคม 2564 5.10 5.10 5.00 5.05 2,731,468 13,793,190
10 พฤษภาคม 2564 5.10 5.10 5.05 5.10 806,807 4,090,320
07 พฤษภาคม 2564 5.05 5.10 5.00 5.10 3,808,524 19,226,415
06 พฤษภาคม 2564 5.05 5.10 5.05 5.05 952,333 4,821,890
05 พฤษภาคม 2564 5.10 5.15 5.05 5.05 3,375,076 17,169,115
30 เมษายน 2564 5.15 5.15 5.10 5.15 423,147 2,165,730

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น