ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 07 กรกฎาคม 2565 ถึง 04 ตุลาคม 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 07 กันยายน 2565 ถึง 20 กันยายน 2565 )
3.96 4.00 3.92 3.96 25,034,220 99,364,440
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09 สิงหาคม 2565 ถึง 06 กันยายน 2565 )
4.00 4.08 3.94 3.96 42,536,224 170,164,776
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 ตุลาคม 2565 3.86 3.90 3.86 3.86 1,116,320 4,317,304
03 ตุลาคม 2565 3.90 3.92 3.84 3.84 1,249,323 4,822,868
30 กันยายน 2565 3.86 3.92 3.84 3.92 2,226,085 8,600,420
29 กันยายน 2565 3.92 3.92 3.86 3.86 2,220,602 8,614,274
28 กันยายน 2565 3.92 3.92 3.90 3.90 1,790,399 6,994,966
27 กันยายน 2565 3.98 3.98 3.92 3.92 2,542,081 10,009,344
26 กันยายน 2565 3.94 3.98 3.94 3.94 3,009,091 11,914,978
23 กันยายน 2565 3.96 3.98 3.94 3.94 3,081,402 12,201,478
22 กันยายน 2565 4.00 4.00 3.94 3.96 2,227,721 8,826,868
21 กันยายน 2565 3.96 4.02 3.94 4.00 4,668,562 18,570,076
20 กันยายน 2565 3.94 3.96 3.92 3.96 2,469,723 9,712,840
19 กันยายน 2565 3.98 3.98 3.92 3.94 2,509,769 9,900,544
16 กันยายน 2565 3.96 4.00 3.94 3.98 5,771,212 22,908,798
15 กันยายน 2565 3.98 3.98 3.96 3.98 1,496,202 5,936,056
14 กันยายน 2565 3.98 3.98 3.96 3.98 842,423 3,346,480
13 กันยายน 2565 3.96 3.98 3.96 3.98 1,532,507 6,096,550
12 กันยายน 2565 3.98 4.00 3.96 4.00 1,659,321 6,607,776
09 กันยายน 2565 3.96 4.00 3.96 3.98 2,068,900 8,233,516
08 กันยายน 2565 3.98 4.00 3.96 3.98 1,379,140 5,490,738
07 กันยายน 2565 3.96 4.00 3.94 4.00 5,305,023 21,131,142
06 กันยายน 2565 3.94 3.96 3.94 3.96 1,307,600 5,154,028
05 กันยายน 2565 3.96 3.98 3.94 3.94 1,465,800 5,801,430
02 กันยายน 2565 3.94 3.98 3.94 3.98 1,648,487 6,515,618
01 กันยายน 2565 3.96 3.98 3.96 3.98 1,341,702 5,315,028
31 สิงหาคม 2565 3.96 3.98 3.94 3.96 3,091,674 12,237,806
30 สิงหาคม 2565 4.00 4.00 3.96 3.96 3,629,069 14,418,390
29 สิงหาคม 2565 4.04 4.04 4.00 4.00 4,860,500 19,503,022
26 สิงหาคม 2565 4.06 4.08 4.04 4.06 1,768,232 7,179,520
25 สิงหาคม 2565 4.04 4.06 4.02 4.06 1,823,409 7,380,918
24 สิงหาคม 2565 4.00 4.02 3.98 4.00 3,062,470 12,252,934
23 สิงหาคม 2565 4.02 4.02 3.98 4.02 1,612,960 6,458,354
22 สิงหาคม 2565 4.00 4.04 4.00 4.02 1,400,653 5,627,432
19 สิงหาคม 2565 4.00 4.02 3.98 4.02 1,136,795 4,559,652
18 สิงหาคม 2565 4.00 4.00 3.98 4.00 1,577,419 6,313,774
17 สิงหาคม 2565 4.00 4.00 3.98 4.00 1,908,246 7,632,392
16 สิงหาคม 2565 4.00 4.02 3.98 4.00 1,179,847 4,722,308
15 สิงหาคม 2565 4.04 4.04 3.98 4.02 1,735,370 6,969,640
11 สิงหาคม 2565 4.04 4.04 4.00 4.02 2,287,650 9,185,706
10 สิงหาคม 2565 4.02 4.04 4.00 4.04 2,341,292 9,418,050
09 สิงหาคม 2565 4.00 4.06 4.00 4.04 3,357,049 13,518,774
08 สิงหาคม 2565 3.98 4.00 3.98 4.00 3,574,471 14,269,700
05 สิงหาคม 2565 4.02 4.02 3.98 4.02 2,441,877 9,776,812
04 สิงหาคม 2565 4.02 4.04 4.00 4.04 1,570,926 6,321,266
03 สิงหาคม 2565 4.02 4.04 4.02 4.04 773,603 3,113,470
02 สิงหาคม 2565 4.02 4.06 4.02 4.06 1,435,869 5,785,696
01 สิงหาคม 2565 4.04 4.06 4.00 4.04 1,284,632 5,170,262
27 กรกฎาคม 2565 4.08 4.08 4.04 4.04 1,471,444 5,954,380
26 กรกฎาคม 2565 4.08 4.10 4.06 4.08 830,908 3,390,142
25 กรกฎาคม 2565 4.08 4.10 4.08 4.10 1,157,161 4,723,740
22 กรกฎาคม 2565 4.06 4.08 4.06 4.08 887,516 3,604,676
21 กรกฎาคม 2565 4.04 4.08 4.02 4.06 3,935,577 15,965,752
20 กรกฎาคม 2565 4.04 4.04 4.02 4.04 263,845 1,062,824
19 กรกฎาคม 2565 4.06 4.06 4.02 4.04 1,360,799 5,493,012
18 กรกฎาคม 2565 4.06 4.06 4.04 4.06 276,968 1,120,420
15 กรกฎาคม 2565 4.08 4.08 4.04 4.06 1,152,670 4,681,148
14 กรกฎาคม 2565 4.10 4.10 4.06 4.10 856,783 3,500,890
12 กรกฎาคม 2565 4.08 4.10 4.08 4.10 510,188 2,089,844
11 กรกฎาคม 2565 4.08 4.10 4.04 4.08 1,201,839 4,891,628
08 กรกฎาคม 2565 4.08 4.12 4.06 4.08 624,781 2,544,088
07 กรกฎาคม 2565 4.04 4.10 4.04 4.10 555,963 2,266,306

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น