ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 27 พฤษภาคม 2565
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 27 เมษายน 2565 ถึง 12 พฤษภาคม 2565 )
4.14 4.36 4.14 4.32 40,593,700 173,422,958
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24 มีนาคม 2565 ถึง 26 เมษายน 2565 )
4.00 4.22 4.00 4.16 45,377,200 186,652,746
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 พฤษภาคม 2565 4.30 4.32 4.28 4.30 1,409,300 6,059,820
26 พฤษภาคม 2565 4.28 4.32 4.28 4.30 2,278,520 9,798,024
25 พฤษภาคม 2565 4.22 4.30 4.22 4.28 2,796,928 11,971,610
24 พฤษภาคม 2565 4.22 4.26 4.22 4.24 1,891,900 8,009,212
23 พฤษภาคม 2565 4.32 4.32 4.20 4.20 6,704,914 28,481,782
20 พฤษภาคม 2565 4.30 4.36 4.30 4.34 1,197,800 5,190,442
19 พฤษภาคม 2565 4.28 4.32 4.28 4.30 1,628,100 6,999,682
18 พฤษภาคม 2565 4.32 4.34 4.30 4.32 1,067,400 4,613,334
17 พฤษภาคม 2565 4.28 4.36 4.28 4.32 1,775,400 7,660,510
13 พฤษภาคม 2565 4.32 4.32 4.28 4.32 1,164,200 5,009,778
12 พฤษภาคม 2565 4.30 4.32 4.28 4.32 3,048,900 13,109,208
11 พฤษภาคม 2565 4.30 4.34 4.28 4.32 3,200,300 13,789,510
10 พฤษภาคม 2565 4.26 4.30 4.20 4.30 3,262,300 13,877,236
09 พฤษภาคม 2565 4.32 4.34 4.26 4.28 4,981,000 21,425,810
06 พฤษภาคม 2565 4.32 4.32 4.24 4.32 2,102,300 9,036,240
05 พฤษภาคม 2565 4.34 4.36 4.32 4.34 2,388,400 10,366,118
03 พฤษภาคม 2565 4.34 4.34 4.30 4.32 4,251,300 18,375,588
29 เมษายน 2565 4.28 4.32 4.26 4.30 3,917,500 16,812,982
28 เมษายน 2565 4.22 4.28 4.22 4.26 5,278,500 22,398,358
27 เมษายน 2565 4.14 4.24 4.14 4.20 8,163,200 34,231,908
26 เมษายน 2565 4.12 4.18 4.10 4.16 5,494,000 22,812,828
25 เมษายน 2565 4.12 4.14 4.10 4.12 1,387,300 5,716,598
22 เมษายน 2565 4.12 4.16 4.12 4.14 1,656,400 6,851,486
21 เมษายน 2565 4.10 4.14 4.10 4.14 999,100 4,117,754
20 เมษายน 2565 4.06 4.12 4.06 4.10 2,429,400 9,933,714
19 เมษายน 2565 4.04 4.06 4.04 4.04 948,100 3,843,800
18 เมษายน 2565 4.06 4.08 4.02 4.04 1,550,300 6,255,140
12 เมษายน 2565 4.10 4.10 4.04 4.06 1,626,500 6,610,964
11 เมษายน 2565 4.10 4.10 4.06 4.08 1,976,800 8,045,926
08 เมษายน 2565 4.10 4.12 4.08 4.10 1,996,100 8,181,400
07 เมษายน 2565 4.20 4.20 4.08 4.10 4,502,900 18,537,912
05 เมษายน 2565 4.18 4.22 4.18 4.20 5,021,200 21,040,504
04 เมษายน 2565 4.12 4.22 4.12 4.20 3,818,200 15,949,194
01 เมษายน 2565 4.08 4.10 4.06 4.10 384,100 1,570,034
31 มีนาคม 2565 4.16 4.16 4.06 4.06 2,856,100 11,653,226
30 มีนาคม 2565 4.08 4.14 4.08 4.14 2,598,100 10,701,288
29 มีนาคม 2565 4.08 4.10 4.04 4.10 989,900 4,031,582
28 มีนาคม 2565 4.08 4.08 4.06 4.08 1,272,000 5,168,822
25 มีนาคม 2565 4.04 4.06 4.02 4.06 2,000,100 8,080,686
24 มีนาคม 2565 4.00 4.06 4.00 4.02 1,870,600 7,549,888
23 มีนาคม 2565 4.00 4.02 3.98 4.02 1,049,400 4,197,272
22 มีนาคม 2565 4.02 4.02 3.96 4.00 1,153,700 4,589,760
21 มีนาคม 2565 4.04 4.06 3.96 3.98 1,932,300 7,732,484
18 มีนาคม 2565 3.94 4.04 3.92 4.04 3,588,500 14,370,666
17 มีนาคม 2565 3.92 3.96 3.92 3.94 770,900 3,037,284
16 มีนาคม 2565 3.88 3.94 3.88 3.92 1,876,300 7,352,404
15 มีนาคม 2565 3.92 3.92 3.86 3.88 1,539,900 5,996,630
14 มีนาคม 2565 3.94 3.94 3.90 3.92 1,814,000 7,110,296
11 มีนาคม 2565 3.92 3.94 3.88 3.94 614,200 2,404,618
10 มีนาคม 2565 3.96 3.98 3.90 3.92 1,951,800 7,677,716
09 มีนาคม 2565 3.82 3.90 3.82 3.88 1,692,700 6,537,070
08 มีนาคม 2565 3.84 3.86 3.76 3.82 4,853,400 18,454,430
07 มีนาคม 2565 3.94 3.94 3.84 3.86 8,532,500 33,132,340
04 มีนาคม 2565 3.98 4.00 3.94 3.94 1,875,500 7,439,368
03 มีนาคม 2565 3.98 4.02 3.98 3.98 1,393,500 5,572,706
02 มีนาคม 2565 4.00 4.02 3.98 3.98 1,588,700 6,366,008
01 มีนาคม 2565 4.02 4.04 4.00 4.00 2,707,800 10,873,362
28 กุมภาพันธ์ 2565 3.98 4.04 3.96 4.02 2,761,200 11,058,874
25 กุมภาพันธ์ 2565 3.94 3.96 3.94 3.96 1,517,800 5,981,292
24 กุมภาพันธ์ 2565 4.00 4.00 3.92 3.94 6,496,900 25,637,458

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น