ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 23 กรกฎาคม 2564 ถึง 21 ตุลาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 22 กันยายน 2564 ถึง 06 ตุลาคม 2564 )
4.52 4.66 4.52 4.64 18,269,800 83,680,298
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 สิงหาคม 2564 ถึง 21 กันยายน 2564 )
4.68 4.96 4.52 4.52 51,706,200 245,790,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 ตุลาคม 2564 4.64 4.64 4.60 4.60 1,448,500 6,672,326
20 ตุลาคม 2564 4.64 4.64 4.60 4.62 458,200 2,116,222
19 ตุลาคม 2564 4.62 4.66 4.62 4.62 2,210,800 10,275,806
18 ตุลาคม 2564 4.66 4.66 4.58 4.62 1,954,400 9,024,552
15 ตุลาคม 2564 4.72 4.72 4.64 4.66 1,927,600 8,983,464
14 ตุลาคม 2564 4.68 4.74 4.64 4.68 3,817,300 17,861,774
12 ตุลาคม 2564 4.58 4.66 4.58 4.66 1,920,900 8,901,878
11 ตุลาคม 2564 4.60 4.62 4.54 4.58 2,044,600 9,334,022
08 ตุลาคม 2564 4.58 4.60 4.58 4.58 1,386,100 6,354,698
07 ตุลาคม 2564 4.64 4.66 4.58 4.60 2,803,100 12,934,374
06 ตุลาคม 2564 4.60 4.66 4.60 4.64 625,400 2,901,072
05 ตุลาคม 2564 4.60 4.64 4.58 4.62 968,100 4,463,946
04 ตุลาคม 2564 4.58 4.62 4.56 4.60 747,400 3,433,040
01 ตุลาคม 2564 4.56 4.58 4.54 4.58 407,600 1,855,806
30 กันยายน 2564 4.58 4.58 4.54 4.56 3,169,300 14,441,322
29 กันยายน 2564 4.54 4.58 4.54 4.56 4,037,900 18,386,770
28 กันยายน 2564 4.62 4.64 4.52 4.54 3,983,500 18,234,600
27 กันยายน 2564 4.66 4.66 4.58 4.58 1,533,400 7,053,580
23 กันยายน 2564 4.66 4.66 4.60 4.60 1,336,000 6,168,996
22 กันยายน 2564 4.52 4.66 4.52 4.66 1,461,200 6,741,166
21 กันยายน 2564 4.56 4.56 4.52 4.52 2,621,100 11,894,092
20 กันยายน 2564 4.58 4.58 4.54 4.56 2,099,700 9,567,960
17 กันยายน 2564 4.56 4.58 4.56 4.58 2,848,800 13,036,514
16 กันยายน 2564 4.56 4.60 4.56 4.56 1,204,100 5,502,242
15 กันยายน 2564 4.60 4.60 4.52 4.56 4,134,700 18,867,392
14 กันยายน 2564 4.62 4.64 4.58 4.60 1,549,100 7,123,900
13 กันยายน 2564 4.72 4.72 4.58 4.60 4,529,400 20,989,140
10 กันยายน 2564 4.84 4.84 4.72 4.72 2,846,500 13,586,840
09 กันยายน 2564 4.82 4.86 4.82 4.84 930,300 4,500,554
08 กันยายน 2564 4.84 4.86 4.80 4.82 910,500 4,394,282
07 กันยายน 2564 4.88 4.90 4.84 4.84 3,630,100 17,691,752
06 กันยายน 2564 4.92 4.92 4.88 4.88 1,184,500 5,793,106
03 กันยายน 2564 4.92 4.94 4.88 4.92 1,676,500 8,220,412
02 กันยายน 2564 4.92 4.94 4.90 4.90 2,988,400 14,669,060
01 กันยายน 2564 4.90 4.92 4.88 4.90 2,648,600 12,976,746
31 สิงหาคม 2564 4.92 4.92 4.88 4.88 2,828,600 13,814,628
30 สิงหาคม 2564 4.90 4.96 4.90 4.92 4,593,800 22,612,736
27 สิงหาคม 2564 4.86 4.90 4.84 4.86 2,339,400 11,383,152
26 สิงหาคม 2564 4.68 4.84 4.68 4.80 4,654,100 22,241,308
25 สิงหาคม 2564 4.68 4.70 4.64 4.66 1,488,000 6,924,484
24 สิงหาคม 2564 4.70 4.74 4.68 4.68 1,281,800 6,024,530
23 สิงหาคม 2564 4.64 4.74 4.64 4.70 1,727,700 8,123,726
20 สิงหาคม 2564 4.56 4.68 4.56 4.60 1,386,500 6,423,390
19 สิงหาคม 2564 4.52 4.56 4.50 4.56 598,500 2,713,706
18 สิงหาคม 2564 4.44 4.50 4.44 4.50 1,466,900 6,560,010
17 สิงหาคม 2564 4.46 4.52 4.46 4.46 4,846,100 21,650,038
16 สิงหาคม 2564 4.56 4.56 4.48 4.48 3,378,300 15,165,710
13 สิงหาคม 2564 4.58 4.60 4.54 4.56 943,000 4,304,848
11 สิงหาคม 2564 4.60 4.62 4.56 4.58 4,824,900 22,025,606
10 สิงหาคม 2564 4.54 4.58 4.54 4.56 1,529,400 6,977,290
09 สิงหาคม 2564 4.42 4.58 4.42 4.54 1,780,700 8,044,164
06 สิงหาคม 2564 4.38 4.44 4.38 4.42 1,473,800 6,488,108
05 สิงหาคม 2564 4.40 4.44 4.36 4.40 2,331,900 10,234,728
04 สิงหาคม 2564 4.38 4.40 4.36 4.40 1,059,600 4,647,788
03 สิงหาคม 2564 4.38 4.42 4.34 4.42 2,044,100 8,925,570
02 สิงหาคม 2564 4.48 4.48 4.38 4.38 2,169,400 9,563,052
30 กรกฎาคม 2564 4.56 4.56 4.46 4.48 2,928,200 13,174,004
29 กรกฎาคม 2564 4.58 4.60 4.54 4.56 1,577,900 7,205,414
27 กรกฎาคม 2564 4.60 4.60 4.56 4.60 791,000 3,629,172
23 กรกฎาคม 2564 4.58 4.60 4.56 4.60 1,028,500 4,715,076

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น