ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 08 เมษายน 2563 ถึง 07 กรกฎาคม 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09 มิถุนายน 2563 ถึง 22 มิถุนายน 2563 )
7.37 7.50 7.27 7.30 37,301,514 274,838,955
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 11 พฤษภาคม 2563 ถึง 08 มิถุนายน 2563 )
7.52 7.57 6.88 7.37 102,386,712 746,691,935
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07 กรกฎาคม 2563 7.40 7.45 7.35 7.40 5,799,000 42,981,925
03 กรกฎาคม 2563 7.30 7.35 7.25 7.30 1,631,700 11,915,995
02 กรกฎาคม 2563 7.25 7.30 7.20 7.30 3,070,300 22,287,510
01 กรกฎาคม 2563 7.25 7.30 7.15 7.20 2,781,300 20,052,020
30 มิถุนายน 2563 7.25 7.30 7.20 7.30 1,991,400 14,499,275
29 มิถุนายน 2563 7.20 7.25 7.10 7.25 5,289,700 38,087,625
26 มิถุนายน 2563 7.25 7.25 7.20 7.20 2,869,000 20,684,705
25 มิถุนายน 2563 7.25 7.25 7.15 7.25 2,777,500 20,047,515
24 มิถุนายน 2563 7.30 7.35 7.25 7.25 1,549,300 11,272,000
23 มิถุนายน 2563 7.35 7.35 7.25 7.30 2,700,400 19,708,130
22 มิถุนายน 2563 7.30 7.35 7.30 7.30 1,164,800 8,527,640
19 มิถุนายน 2563 7.45 7.45 7.30 7.30 7,734,200 56,663,770
18 มิถุนายน 2563 7.40 7.45 7.35 7.40 3,512,700 25,994,370
17 มิถุนายน 2563 7.40 7.45 7.40 7.45 1,154,100 8,565,350
16 มิถุนายน 2563 7.40 7.45 7.35 7.40 3,159,000 23,425,985
15 มิถุนายน 2563 7.45 7.45 7.35 7.40 3,586,800 26,541,745
12 มิถุนายน 2563 7.35 7.45 7.30 7.45 3,795,500 27,974,475
11 มิถุนายน 2563 7.45 7.50 7.40 7.40 2,597,400 19,310,490
10 มิถุนายน 2563 7.32 7.37 7.32 7.32 4,910,893 36,047,730
09 มิถุนายน 2563 7.37 7.42 7.27 7.27 5,686,121 41,787,400
08 มิถุนายน 2563 7.37 7.42 7.32 7.37 4,392,243 32,425,605
05 มิถุนายน 2563 7.22 7.37 7.22 7.37 7,433,512 54,259,170
04 มิถุนายน 2563 7.27 7.32 7.22 7.22 5,984,223 43,477,575
02 มิถุนายน 2563 7.27 7.27 7.17 7.27 4,514,374 32,663,650
01 มิถุนายน 2563 7.27 7.32 7.22 7.22 2,858,887 20,771,325
29 พฤษภาคม 2563 7.27 7.32 7.22 7.22 3,045,340 22,123,825
28 พฤษภาคม 2563 7.27 7.27 7.22 7.27 1,483,588 10,774,480
27 พฤษภาคม 2563 7.27 7.27 7.22 7.27 1,614,981 11,727,315
26 พฤษภาคม 2563 7.22 7.32 7.22 7.27 4,325,478 31,520,165
25 พฤษภาคม 2563 7.27 7.27 7.22 7.22 1,860,261 13,443,940
22 พฤษภาคม 2563 7.32 7.32 7.17 7.27 2,432,852 17,627,750
21 พฤษภาคม 2563 7.37 7.42 7.32 7.32 5,299,270 39,035,930
20 พฤษภาคม 2563 7.32 7.37 7.27 7.37 4,169,964 30,630,820
19 พฤษภาคม 2563 7.27 7.37 7.27 7.37 7,680,726 56,347,560
18 พฤษภาคม 2563 7.12 7.27 7.12 7.27 3,110,375 22,424,660
15 พฤษภาคม 2563 7.03 7.12 6.88 7.12 9,332,346 65,063,130
14 พฤษภาคม 2563 7.37 7.42 7.03 7.07 14,258,608 102,720,825
13 พฤษภาคม 2563 7.52 7.57 7.42 7.47 4,655,538 34,832,285
12 พฤษภาคม 2563 7.57 7.57 7.47 7.57 4,869,674 36,703,440
11 พฤษภาคม 2563 7.52 7.57 7.42 7.57 9,064,472 68,118,485
08 พฤษภาคม 2563 7.47 7.52 7.42 7.42 4,700,523 35,037,020
07 พฤษภาคม 2563 7.57 7.57 7.42 7.47 4,551,726 33,985,085
05 พฤษภาคม 2563 7.71 7.71 7.52 7.57 8,456,666 64,176,600
30 เมษายน 2563 7.76 7.86 7.61 7.66 15,740,975 122,208,850
29 เมษายน 2563 7.42 7.71 7.42 7.71 10,865,906 81,784,905
28 เมษายน 2563 7.37 7.42 7.37 7.42 4,758,331 35,222,335
27 เมษายน 2563 7.47 7.47 7.32 7.42 6,444,454 47,696,710
24 เมษายน 2563 7.47 7.52 7.37 7.42 6,824,078 50,827,220
23 เมษายน 2563 7.32 7.42 7.32 7.42 3,978,626 29,269,470
22 เมษายน 2563 7.27 7.32 7.17 7.32 2,241,310 16,285,815
21 เมษายน 2563 7.32 7.32 7.22 7.27 2,288,636 16,625,895
20 เมษายน 2563 7.37 7.42 7.27 7.42 3,780,163 27,816,125
17 เมษายน 2563 7.32 7.42 7.22 7.32 3,084,015 22,599,945
16 เมษายน 2563 7.32 7.32 7.12 7.32 5,729,172 41,505,920
15 เมษายน 2563 7.32 7.47 7.27 7.47 4,766,473 35,132,900
14 เมษายน 2563 7.17 7.32 7.17 7.32 4,373,415 31,827,840
13 เมษายน 2563 6.93 7.32 6.88 7.12 3,591,368 25,391,830
10 เมษายน 2563 6.88 6.98 6.88 6.93 2,490,051 17,191,225
09 เมษายน 2563 6.88 6.98 6.83 6.88 5,778,126 39,750,120
08 เมษายน 2563 6.98 6.98 6.78 6.83 4,421,962 30,381,400

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น