ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 25 มิถุนายน 2563 ถึง 24 กันยายน 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 26 สิงหาคม 2563 ถึง 10 กันยายน 2563 )
6.25 6.55 6.05 6.20 35,416,200 220,957,050
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 24 กรกฎาคม 2563 ถึง 25 สิงหาคม 2563 )
7.25 7.25 5.90 6.20 108,211,600 698,726,665
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 กันยายน 2563 6.05 6.15 6.00 6.15 6,690,700 40,454,260
23 กันยายน 2563 6.10 6.15 6.05 6.05 1,214,300 7,371,490
22 กันยายน 2563 6.15 6.20 6.10 6.15 1,601,400 9,806,550
21 กันยายน 2563 6.15 6.25 6.15 6.15 1,442,600 8,934,130
18 กันยายน 2563 6.15 6.25 6.10 6.15 2,755,000 16,918,215
17 กันยายน 2563 6.25 6.25 6.15 6.15 1,517,400 9,407,745
16 กันยายน 2563 6.20 6.25 6.15 6.25 1,421,200 8,825,030
15 กันยายน 2563 6.20 6.25 6.15 6.20 630,700 3,908,130
14 กันยายน 2563 6.25 6.25 6.20 6.20 1,292,200 8,013,615
11 กันยายน 2563 6.20 6.25 6.15 6.20 2,097,300 12,986,930
10 กันยายน 2563 6.20 6.25 6.15 6.20 1,283,700 7,950,450
09 กันยายน 2563 6.15 6.20 6.10 6.15 3,084,700 18,838,995
08 กันยายน 2563 6.15 6.20 6.10 6.15 540,400 3,322,665
03 กันยายน 2563 6.20 6.30 6.15 6.20 5,279,100 32,864,545
02 กันยายน 2563 6.05 6.20 6.05 6.20 1,171,700 7,193,900
01 กันยายน 2563 6.25 6.30 6.05 6.05 7,746,800 47,731,370
31 สิงหาคม 2563 6.25 6.40 6.20 6.20 3,215,500 20,106,995
28 สิงหาคม 2563 6.45 6.50 6.25 6.25 3,119,200 19,802,215
27 สิงหาคม 2563 6.25 6.55 6.20 6.40 5,302,300 34,135,565
26 สิงหาคม 2563 6.25 6.25 6.15 6.20 4,672,800 29,010,350
25 สิงหาคม 2563 6.15 6.25 6.15 6.20 5,616,400 34,805,535
24 สิงหาคม 2563 6.20 6.25 6.10 6.10 5,033,000 30,880,025
21 สิงหาคม 2563 6.05 6.15 6.00 6.10 4,981,200 30,339,910
20 สิงหาคม 2563 5.95 6.05 5.90 5.95 10,383,500 61,717,865
19 สิงหาคม 2563 6.25 6.30 6.00 6.00 13,892,900 84,684,345
18 สิงหาคม 2563 6.35 6.40 6.25 6.25 2,425,600 15,271,525
17 สิงหาคม 2563 6.30 6.45 6.30 6.30 3,931,200 24,944,490
14 สิงหาคม 2563 6.65 6.65 6.30 6.30 18,791,900 120,781,950
13 สิงหาคม 2563 6.80 6.80 6.65 6.65 6,077,800 40,826,425
11 สิงหาคม 2563 6.70 6.80 6.65 6.80 11,759,700 79,125,245
10 สิงหาคม 2563 6.85 6.85 6.65 6.70 5,005,300 33,639,625
07 สิงหาคม 2563 6.90 6.95 6.80 6.85 3,493,500 23,865,330
06 สิงหาคม 2563 6.95 7.00 6.85 6.90 2,974,000 20,556,580
05 สิงหาคม 2563 6.95 7.00 6.95 6.95 690,900 4,802,805
04 สิงหาคม 2563 6.95 7.00 6.90 6.95 1,415,000 9,818,740
03 สิงหาคม 2563 6.95 7.00 6.90 7.00 1,746,400 12,151,850
31 กรกฎาคม 2563 7.00 7.05 6.90 7.00 2,275,600 15,839,215
30 กรกฎาคม 2563 7.05 7.10 6.95 7.00 2,495,600 17,499,185
29 กรกฎาคม 2563 7.20 7.20 7.00 7.05 3,368,500 23,908,455
24 กรกฎาคม 2563 7.25 7.25 7.10 7.15 1,853,600 13,267,565
23 กรกฎาคม 2563 7.25 7.25 7.20 7.20 2,248,700 16,192,305
22 กรกฎาคม 2563 7.25 7.25 7.20 7.20 3,173,700 22,862,240
21 กรกฎาคม 2563 7.20 7.25 7.15 7.20 1,326,800 9,556,155
20 กรกฎาคม 2563 7.15 7.20 7.10 7.15 1,163,700 8,314,105
17 กรกฎาคม 2563 7.20 7.20 7.10 7.10 1,413,100 10,097,825
16 กรกฎาคม 2563 7.20 7.25 7.10 7.10 3,195,900 22,832,045
15 กรกฎาคม 2563 7.25 7.25 7.20 7.25 753,200 5,459,170
14 กรกฎาคม 2563 7.20 7.25 7.15 7.20 1,385,600 9,971,580
13 กรกฎาคม 2563 7.30 7.30 7.20 7.20 1,597,800 11,587,705
10 กรกฎาคม 2563 7.35 7.35 7.30 7.30 2,508,100 18,352,575
09 กรกฎาคม 2563 7.35 7.40 7.35 7.35 692,000 5,087,055
08 กรกฎาคม 2563 7.40 7.40 7.35 7.35 3,211,500 23,666,290
07 กรกฎาคม 2563 7.40 7.45 7.35 7.40 5,799,000 42,981,925
03 กรกฎาคม 2563 7.30 7.35 7.25 7.30 1,631,700 11,915,995
02 กรกฎาคม 2563 7.25 7.30 7.20 7.30 3,070,300 22,287,510
01 กรกฎาคม 2563 7.25 7.30 7.15 7.20 2,781,300 20,052,020
30 มิถุนายน 2563 7.25 7.30 7.20 7.30 1,991,400 14,499,275
29 มิถุนายน 2563 7.20 7.25 7.10 7.25 5,289,700 38,087,625
26 มิถุนายน 2563 7.25 7.25 7.20 7.20 2,869,000 20,684,705
25 มิถุนายน 2563 7.25 7.25 7.15 7.25 2,777,500 20,047,515

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น