ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

BTSGIF
10.10 บาท
- (-)
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2562 12:29
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,712,700
ราคาเปิด
10.10
วันก่อนหน้า
10.10
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย (หุ้น)
10.10 / 76,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ (หุ้น)
10.00 / 2,071,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.20 - 10.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.04 - 9.84