ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

BTSGIF
7.40 บาท
+0.10 (1.37)
ปรับปรุงเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2563 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,799,000
ราคาเปิด
7.40
วันก่อนหน้า
7.30
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย (หุ้น)
7.45 / 1,236,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ (หุ้น)
7.40 / 75,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.45 - 7.35
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.02 - 6.24