ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

BTSGIF
6.00 บาท
+0.05 (0.84)
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2563 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,820,200
ราคาเปิด
6.05
วันก่อนหน้า
5.95
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย (หุ้น)
6.00 / 17,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ (หุ้น)
5.95 / 628,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.05 - 5.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.28 - 4.80