ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

BTSGIF
7.10 บาท
- (-)
ปรับปรุงเมื่อ: 03 เมษายน 2563 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,111,400
ราคาเปิด
7.20
วันก่อนหน้า
7.10
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย (หุ้น)
7.15 / 339,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ (หุ้น)
7.10 / 2,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.30 - 7.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.99 - 6.35