ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

BTSGIF
4.30 บาท
-0.02 (-0.46)
ปรับปรุงเมื่อ: 29 มิถุนายน 2565 10:54
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
228,900
ราคาเปิด
4.32
วันก่อนหน้า
4.32
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย (หุ้น)
4.30 / 374,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ (หุ้น)
4.28 / 48,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.32 - 4.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.87 - 3.70