ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

BTSGIF
9.95 บาท
-0.05 (-0.50)
ปรับปรุงเมื่อ: 29 มกราคม 2563 15:44
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
942,600
ราคาเปิด
9.95
วันก่อนหน้า
10.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย (หุ้น)
10.00 / 1,311,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ (หุ้น)
9.95 / 74,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.00 - 9.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.04 - 9.84