ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

BTSGIF
10.70 บาท
-0.10 (-0.93)
ปรับปรุงเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2562 10:28
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
70,100
ราคาเปิด
10.70
วันก่อนหน้า
10.80
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย (หุ้น)
10.80 / 1,028,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ (หุ้น)
10.70 / 191,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.80 - 10.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.18 - 9.95