ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

BTSGIF
4.98 บาท
- (-)
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2564 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,874,800
ราคาเปิด
5.00
วันก่อนหน้า
4.98
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย (หุ้น)
5.00 / 1,159,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ (หุ้น)
4.98 / 2,447,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.00 - 4.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.03 - 4.53