เกี่ยวกับ BTSGIF

ทำไมต้อง BTSGIF

อุตสาหกรรมพลวัตที่น่าดึงดูดและได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากรัฐบาล

 • รัฐบาลมีแผนขยายเครือข่ายระบบรถไฟฟ้าจากปัจจุบัน 121.6 กิโลเมตร เป็น 515.2 กิโลเมตร ในปี 2572
 • ส่วนแบ่งการตลาดของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 6% เป็น 23% ในปี 2580
 • รัฐบาลไทยได้กำหนดนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพฯ โดยการลงทุนในโครงการต่างๆของระบบขนส่งมวลชน

ธุรกิจที่มั่นคงพร้อมการพิสูจน์แล้ว

 • ผู้โดยสารมีการเติบโตอย่างมั่นคงผ่านหลากหลายเหตุการณ์ (อัตราการเติบโตสะสม 8.7% ต่อปี นับตั้งแต่เริ่มให้บริการ)

สัมปทานที่มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มค่าโดยสาร

 • สามารถเพิ่มค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าสายหลักได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก กทม. หรือรัฐบาลแห่งชาติ ในกรณีที่การเพิ่มค่าโดยสารยังอยู่ภายใต้ค่าโดยสารที่ได้รับอนุญาต

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมการยกระดับการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

 • อัตรากำไรที่ยั่งยืนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและการยกระดับการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
 • อัตรากำไรที่ดีเมื่อเทียบกับระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาค

ความสามารถในการให้บริการที่เพียงพอ รองรับการเติบโตในอนาคตด้วยรายจ่ายฝ่ายทุนที่จำกัด

 • การเพิ่มรถไฟจำนวน 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ เพื่อรองรับผู้โดยสารในระบบปัจจุบัน และส่วนต่อขยายสายสีเขียวใหม่ (รถไฟ 3 ขบวน จะถูกจัดสรรให้กับ กองทุนฯ เพื่อใช้ในระบบรถไฟฟ้าสายหลัก)

บุคลากรของบีทีเอสซีมีประสบการณ์สูงในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

 • ผู้พัฒนา: ระบบบีทีเอสสร้างขึ้นใน 35 เดือน
 • ผู้ให้บริการ: ประสบการณ์ 18 ปีในการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว

โอกาสการลงทุนที่สำคัญจากการขยายระบบขนส่งมวลชนอย่างรวดเร็ว

 • สิทธิในการปฏิเสธก่อน และ สิทธิในการซื้อ สัญญาบีทีเอสสายปัจจุบัน (สัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M contracts) 30 ปี และการขยายสัมปทาน) รวมถึงเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่บริหารโดย BTS
 • ยังสามารถเพิ่มโอกาสในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ BTS ได้ โดยมุ่งเน้นโครงการที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง