BTSGIF

เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงทุนครั้งแรก ในรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ซึ่งประกอบด้วย 2 สาย (หมอชิต - อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ - สะพานตากสิน) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กม. สัมปทานสิ้นสุด วันที่ 4 ธันวาคม 2572 การลงทุนครั้งแรกมีมูลค่า 61,399 ล้านบาท

62.5
พันล้านบาท
จากการระดมทุนครั้งแรก (IPO)
9.2%
อัตราการเติบโตสะสมต่อปี
ของรายได้ค่าโดยสาร
(ตั้งแต่ให้บริการรถไฟฟ้า)
66.1%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและ
ค่าเสื่อมราคา
ของรถไฟฟ้า BTS ส่วนหลัก
สำหรับปี 2561/62
5.8%
ผลตอบแทน
อัตราผลตอบแทน
สำหรับปี 2561/62

General Presentation

จุดเด่นการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจที่มั่นคงพร้อมการพิสูจน์แล้ว
สัมปทานที่มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มค่าโดยสาร
โอกาสการลงทุนที่สำคัญจากการขยายระบบขนส่งมวลชนอย่างรวดเร็ว
เงินปันผลที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET : BTSGIF
9.90 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.05 (0.51)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,608,100
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2563 14:20

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

10.2967 บาทต่อหน่วย
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.0319 (0.31%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
59,597,383,205.71
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ธันวาคม 2562

จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS

จำนวนผู้โดยสารมีการเติบโตที่มั่นคง ผ่านหลากหลายเหตุการณ์ และคาดว่าจะเติบโตไปพร้อมกับเส้นทางในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

146 พันเที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของปีที่เปิดให้บริการปีแรก

5x
อัตราการ
เจริญเติบโต

748 พันเที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือนล่าสุด