เอกสารนำเสนอ

วิดีโอ และพรีเซนเทชั่นส์

เลือกปี:

General Presentation

กิจกรรม ดาวน์โหลด ดูเว็บแคสต์
รายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ แทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4 และรายปี 2562/63
สถานที่: TST Tower ชั้น 10
การประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับไตรมาส 4 ปี 2562/63
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 2562/63
สถานที่: อาคาร BTSC ชั้น 1
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 2562/63
สถานที่: อาคาร BTSC ชั้น 1
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 2562/63
สถานที่: อาคาร BTSC ชั้น 1