ข้อมูลทางการเงิน

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ขนาดไฟล์: 210.72 KB
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ขนาดไฟล์: 210.72 KB
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ขนาดไฟล์: 687.91 KB
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขนาดไฟล์: 289.76 KB
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ขนาดไฟล์: 195.21 KB
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขนาดไฟล์: 1.38 MB
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ขนาดไฟล์: 678.59 KB
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ขนาดไฟล์: 1.32 MB