เกี่ยวกับ BTSGIF

อะไรคือ BTSGIF

"BTSGIF เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้คุณร่วมรับรายได้จากรถไฟฟ้าบีทีเอส"

BTSGIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งลงทุนครั้งแรกในรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ซึ่งประกอบด้วย 2 สาย (หมอชิต - อ่อนนุช และ สนามกีฬาแห่งชาติ - สะพานตากสิน) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กม. สัมปทานสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572 การลงทุนครั้งแรกมีมูลค่าต้นทุน 61,399 ล้านบาท

BTSGIF ร่วมก่อตั้งโดย BTSG

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ซึ่งได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 2 สายหลักแต่เพียงผู้เดียว

BTSG ยังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนใน BTSGIF จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด ถือเป็นสัดส่วนสูงสุดที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ BTSG ตกลงคงสัดส่วนนี้ไว้เป็นเวลา 10 ปี