BTSGIF

เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงทุนครั้งแรก ในรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ซึ่งประกอบด้วย 2 สาย (หมอชิต - อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ - สะพานตากสิน) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กม. สัมปทานสิ้นสุด วันที่ 4 ธันวาคม 2572 การลงทุนครั้งแรกมีมูลค่า 61,399 ล้านบาท

62.5
พันล้านบาท
จากการระดมทุนครั้งแรก (IPO)
8.6%
อัตราการเติบโตสะสมต่อปี
ของรายได้ค่าโดยสาร
(ตั้งแต่ให้บริการรถไฟฟ้า)
70.4%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและ
ค่าเสื่อมราคา
ของรถไฟฟ้า BTS ส่วนหลัก
สำหรับปี 2562/63
0.775
บาทต่อหน่วย
การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(เงินปันผลและเงินคืนทุน) สำหรับปี 2562/63

General Presentation

จุดเด่นการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจที่มั่นคงพร้อมการพิสูจน์แล้ว
สัมปทานที่มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มค่าโดยสาร
โอกาสการลงทุนที่สำคัญจากการขยายระบบขนส่งมวลชนอย่างรวดเร็ว
เงินปันผลที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET : BTSGIF
4.30 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,409,300
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2565 16:37

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

6.7981 บาทต่อหน่วย
เปลี่ยนแปลง (%)
-1.0290 (-13.15%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
39,347,691,367.61
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มีนาคม 2565

จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS

จำนวนผู้โดยสารมีการเติบโตที่มั่นคง ผ่านหลากหลายเหตุการณ์ และคาดว่าจะเติบโตไปพร้อมกับเส้นทางในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

146 พันเที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของปีที่เปิดให้บริการปีแรก

5x
อัตราการ
เจริญเติบโต

787 พันเที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือน ธ.ค. 2562