หน้าแรก
BTSGIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะลงทุนครั้งแรก ในรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ซึ่งประกอบด้วย 2 สาย (หมอชิต - อ่อนนุช และสะพานตากสิน - สนามกีฬาแห่งชาติ) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กม. และมีอายุสัมปทานเหลือประมาณ 11 ปี (ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572) การลงทุนมีมูลค่า 61,432 ล้านบาท
ข่าวสารและประกาศล่าสุด

รายงานประจำปี
2560/61
บีทีเอสโกรท